Kontakt/Współpraca

Chciałbyś wprowadzić do sprzedaży w swoim sklepie oferowane okulary marki Brandex?


Skontaktuj się z dystrybutorem:

American Way Sp. z o.o.
Karolków Szwarocki 14
96-514 Rybno

NIP: 747-16-71-772 / REGON 531766870 / BDO: 000025559
Numer KRS 0000075170; Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy;
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł


Potrzebujesz oferty, masz pytanie napisz na mail:
info@americanway.com.pl

Chcesz złożyć zamówienie napisz na mail:
zamowienia@americanway.com.pl

Reklamacje, zwroty, uszkodzenia etc:
zwroty@americanway.com.pl

Tel. (+48) 46 863 63 52
Fax. (+48) 46 863 63 53

Mamy dostępne hurtowe ilości okularów lub przygotujemy kolekcje na Państwa specjalne zamówienie według indywidualnych potrzeb!